Svenska Crawlercupen 2020

Regelverk

Tävlingens utförande

 • Arrangören/banläggaren är i regel på plats tidigt för att hinna lägga alla banor i förväg. Det är alltid uppskattat att hjälpa till men kom i så fall ihåg att fokusera på den uppgiften.
 • Tävlingen startar med ett förarmöte kl 09.30 och tävlingsstart sker kl 10.00. Tävlingen avslutas kl 16.00. Även om man inte har hunnit köra klart alla banor/portar så avslutar man körningen och beger sig till samma plats som vid förarmötet. Se avsnittet om poängräkning för att se hur du ska räkna i denna situation.
 • Undantag till ovanstående kan beslutas på plats av tävlingsledaren (eller tillsammans med andra tävlingsledare om dessa är närvarande).

Körregler

 • Korrekt körriktning genom en port avläses genom siffrorna på portmarkörerna. Exempelvis (3) (3) passeras uppåt i illustrationen. Ibland kan banläggaren ha förtydligat körriktningen med en markerad pil.
 • Att först backa genom en port är tillåtet men ger 5p och porten är inte avklarad förrän porten passeras i korrekt riktning med bilens framvagn vänd åt det håll som portmarkörernas siffror indikerar. Man kan aldrig ångra att man backat genom en port och poäng ges bara en gång.
 • Banan ska köras i den ordning som portmarkörernas siffrorna anger. Alla portar framför den aktuella porten är inaktiva och får oavsiktligen köras på utan poängtillägg.
 • Lägg alltid tillbaka en portmarkör omedelbart efter att den körts på eller av andra skäl förflyttats från sin ursprungsposition. Om en portmarkör försvinner ner i exempelvis en klippskreva eller i vattnet och ej kan återfinnas så kontaktar man genast arrangören.
 • Har man kört ihop totalt 50p på aktuell port så får man hoppa över porten utan extra poängtillägg. Fordonet placeras på första möjliga säkra plats direkt efter port.

Grensling

 • Så kallad grensling av port är tillåtet men ger poängtillägg på 20p. Grensling innebär att minst ett däck passerar innanför porten. Påkörning av portmarkör i samband med grensling räknas som en separat händelse.
 • Föraren avgör själv om denne vill acceptera en grenslad port mot poängtillägg eller att försöka igen. Föraren har då endast ett nytt försök som ska ske omedelbart innan nästkommande port passeras och inte senare under tävlingen.
 • Tilläggspoäng för grensling kan bara ges en gång per port.

Beröring av bil

 • Avsiktlig beröring av fordon i en aktuell bana är ej tillåtet. Detta inkluderar justering av fordonet mekaniskt (exempelvis fjäderspänning eller byta till andra hjul) vilket är ej tillåtet mitt i en bana utan får ske mellan banorna. Att trimma bilens funktioner elektroniskt från sändaren är tillåtet under körning. Exempelvis ändra drag brake-inställning.
 • Att lyfta fordonet från banan för reparation eller batteribyte sker utan poängtillägg om fordonet efteråt lyfts tillbaka till samma position. Fordon får lyftas fritt från det att en bana är avklarad och fram till nästa banas startlinje.
 • Om förarens fordon välter och någon står i vägen oavsiktligt så får föraren välja mellan att ta poängen för räddning (hand of god) eller att den som räddat fordonet avlägsnar sig och låter fordonet fortsätta vidare fritt från där den räddades.

Kontakt mellan fordon

 • Alla förare ska undvika kontakt mellan fordon men i vissa situationer kan detta ändå uppstå. Kontakt med andra fordon ger ej poängtillägg men resultatet av kontakten kan orsaka poängtillägg för den som anses orsakat kontakten. Exempelvis om man drar med sig annat fordon i en vältning så att båda förare behöver lyfta tillbaka eller välta tillbaka sina fordon så är det bara den orsakande föraren som får poängtilägg.

Poängräkning

 • Poängräkning sker genom att köra i par eller i grupp om tre personer som hjälps åt att anteckna poäng åt varandra, en kör en dömer. Man kör hela banans samtliga portar innan byte får ske. Det är inte tillåtet att köra igenom en bansträcka helt på egen hand och sedan fylla i poängen själv i protokollet.
 • Poäng räknas från att ett fordon bryter startlinjen i direkt anslutning till port nr 1 och avslutas efter passerad mållinje.
 • Port räknas som passerad när fordonets båda axlar passerat porten i korrekt riktning med framaxelns centerlinje före bakaxeln. Att hoppa genom port är tillåtet om det sker enligt regler för passering.
 • Avklarad port kan ej längre ge poängtillägg.

Poäng (lathund)

 • Påkörning av portmarkör: 5p per markör (räknas max en gång per markör).
 • Grensling av port: 20p
 • Backning genom port: 5p
 • Backning generellt: 1p (gäller ej klassen Scale Limited)
 • Hoppa över port: 50p
 • Maxpoäng per port: 50p
 • Välta upp bilen för hand: 10p (där bilen ligger i den riktning den har hamnat vid vältningen)
 • Lyfta bilen tillbaka i banan (till senast säkra plats där bilen befann sig): 20p
 • "Hand of God" (avsiktlig räddning inkl. flytt till senast säkra plats) : 20p
 • Tävling avslutad med portar kvar (tidbrist): Redan inkörda poäng + 30p per återstående portar.
 • DNF (Sträcka) : Redan inkörda poäng + 30p per återstående portar.
 • DNF (Tävling) : Resultatet räknas inte in i cupen.

Banläggning

 • Undvik banor med risk för personskador. Man ska kunna gå efter bilen i banan eller strax bredvid på ett säkert sätt.
 • Portar får endast läggas på områden med fast och oföränderligt underlag. Löst underlag får endast finnas på rena transportsträckor och där det lösa underlaget ej riskerar att spridas till övriga delar av banan.
 • Kortare vattenpassager på ca 5mm djup är tillåtet om det underlättar banläggningen. Regniga event där vi inte har något val undantas från regeln men grundinställningen ska alltid vara att undvika vatten helt och hållet.
 • Startlinje och mållinje ska finnas på varje bana. Området mellan startlinje och port nr 1 får endast vara transportsträcka. Området mellan port 8 och mållinje ska finnas där som buffertzon för att se till att man kör genom port 8 korrekt och att poäng som uppstår precis efter port 8 räknas som vanligt.
 • Portbredd är minst 42cm mellan portmarkörerna. Obs! Inte c-c-mått.
 • Alla banor läggs innan start för att minska köbildning. För tillfället gäller åtta banor med minst åtta portar vardera samt med start- och stoppmarkeringar före och efter start/mål.
 • Banorna ska på något sätt vara markerade med nummer 1-8 samt med numrerade portar.
 • Alla fyra klasser tävlar på samma bansträcka i grunden men klasserna Unlimited samt Unlimited MOA får några alternativa portar. Dessa markeras med vita markörer. Se illustration nedan.


Klassindelning


Scale Limited

- Fälgstorlek upp till 1.9 tum.
- Rambalkarna ska vara minst lika långa som hjulbasen/axelavståndet.
- Karossens totallängd ska vara längre än däcken mäter framåt/bakåt. Kofångare fram/bak inkluderas i karossens totallängd.
- Karossens totalbredd ska nå över innerkant på minst främre däckparet. Skärmbreddare inkluderas i karossens totalbredd.
- Kaross kan antingen bestå av hel kaross eller truggystuk med hytt och bakre bur.
- Konstant drift och lika utväxling för alla 4 hjul samt låsta diffar.
- Styrning endast på framaxeln.
- DIG ej tillåtet.
- Vinsch får ej användas.

Scale Modified

- Tillåtet att använda OD/UD, 4WS och DIG
- Rörramskonstruktion (exempelvis Wraith, Bomber, GOM, Capra, eller hembygge)
- Rörkonstruktionen ska hålla för voltande bil. Inga artificiella rörramar som bara är "for show"
- Rörkonstruktionen minimihöjd som Axial Capra (ca 140mm inkl. skidplate och paneler)
- Minimibredd som Axial Capra (ca 140mm inkl. paneler)
- Front minst fram till centrum av framaxeln
- Paneler valfritt
- Kaross valfritt
- Bakåt får buren ta slut bakom stolarna (truggystil)
- Två stolar ska vara monterade i valfritt material
- Fälgstorlek 1.9 eller 2.2 tum
- Kardandrift

Unlimited

- Fälgstorlek 1.9 eller 2.2 tum
- Kardandrift
- Tillåtet att använda OD/UD, 4WS och DIG

Unlimited MOA

- Fälgstorlek 1.9 eller 2.2 tum
- MOA (Motor On Axle)
- Tillåtet att använda OD/UD, 4WS och DIG

Regler

 • Att backa ger inga poängtillägg.
 • Port räknas som passerad när fordonets båda axlar passerat porten i korrekt rikting.
  • Korrekt riktning avläses genom att läsa siffrorna på portarna. Exempelvis (3) (3) passeras uppåt i illustrationen.
  • Att först backa genom en port är tillåtet, men porten är inte avklarad förrän porten passeras i korrekt riktning med bilens framvagn vänd åt det håll som portenmarkörernas siffror indikerar.
  • Att välja alternativspår och från "fel" håll passera en port för att sedan vända färdriktning och passera porten korrekt är tillåtet.
 • Avklarad port är "bränd" och kan ej längre ge poängtillägg
 • Portarna ska avklaras i samma ordning som siffrorna anger. Alla portar framför den aktuella porten är inaktiva och får köras på utan poängtillägg.
 • Lägg alltid tillbaka en portmarkör omedelbart efter att den körts på eller av andra skäl förflyttats från sin ursprungsposition.
 • Varje port har en max-poäng på 50p.
  • Har man kört ihop totalt 50p så får man hoppa över port utan extra poängtillägg.
 • En portmarkering som redan gett poäng räknas som "bränd" och kan ej ge fler poäng.
 • Så kallad grensling av port är tillåtet men ger poängtillägg.
  • Grensling innebär att minst två däck passerar innanför porten och ett eller två däck passerar utanför.
  • Påkörning av portmarkör poängräknas separat utöver poäng för grensling.
  • Förare avgör själv om denne vill acceptera en grenslad port mot poängtillägg eller att försöka igen. Nytt försök ska då ske omedelbart och inte senare under tävlingen.
  • Tilläggspoäng för grensling kan bara ges en gång per port.
  • Försöker man igen och klarar porten normalt utgår inga poäng för grenslingen men eventuella poäng för påkörningar av portmarkeringar gäller fortfarande.
 • Att lyfta bilen från banan för reparation/batteribyte sker utan poängtillägg om bil lyfts tillbaka till samma position.
 • Lämna alltid minst två portar marginal till framförvarande bil.
 • Beröring av bil (räddning).
  • Avsiktlig beröring av fordon under körning ger poängtillägg. Avsiktlig beröring inkluderar även andra deltagare eller publik som genomför beröringen med avsikt.
  • Oavsiktlig beröring ger ej poängtillägg (bil välter och någon står i vägen). Vid oavsiktlig räddning får föraren när det går att tillämpa välja mellan att ta poängen för avsiktlig räddning eller att den som räddat bilen låter den fortsätta från där den räddades.
  • Kontakt med andra fordon ger ej poängtillägg, men resultatet av kontakten kan göra det för den som anses orsakat kontakten. Exempelvis om man drar med sig annat fordon i en vältning så båda förare får lyfta tillbaka sin bil så är det bara orsakande förare som får poäng för lyfta tillbaka sin bilen.

Poäng

Påkörning av portmarkering : 5p per markering.
Grensling av port : 20p
Hoppa över port : 50p
Maxpoäng på port : 50p
Välta upp bilen för hand : 10p (bil får placeras i senast säkra läge).
Lyfta bilen tillbaka i banan : 20p
"Hand of God" (räddning) : 20p
DNF (Sträcka) : Redan inkörda poäng + 30p per återstående port.
DNF (Tävling) : Resultatet räknas inte in i cupen.

Poängräkning

Poängräkning sker genom att köra i par eller tre personer och anteckna poängen åt varandra. Det är inte tillåtet att köra igenom en bansträcka helt på egen hand och sedan fylla i poängen själv i protokollet.

Bansträckning

Undvik banor med risk för personskador. Man ska kunna gå efter bilen i banan eller strax bredvid på ett säkert sätt.
Banor får endast läggas på fast och oföränderligt underlag.
Det får inte finnas löst underlag i nära anknytning till en port. Gäller både före och efter porten.
Det får inte finnas risk att andra bilar spinner fram löst material över banan i anknytning till en port.
Löst underlag får endast finnas på uppenbara transportsträckor.
Vattenbanor är ej tillåtna (det räcker med eventuella regniga event där vi inte har något val).
Alla bilar måste starta från sträckans startlinje om sådan finns samt passera banans slutlinje om sådan finns.
Portbredd är minst 48cm mellan portmarkörerna. Obs! Inte c-c-mått.
Alla tre klasser tävlar på samma bansträckor.
Alla banor under eventet förläggs innan start för att minska köbildning. För tillfället gäller åtta banor med åtta portar vardera samt med start- och stoppmarkeringar före och efter start/mål.
Banorna ska på något sätt vara markerade med ett nummer (1-8).

Om oss

År 2013 började fristående events arrangeras inom rockcrawling i Sverige. Efter en säsong med flertalet sådana, samt ett ständigt ökande intresse för hobbyn, startades Svenska Crawlercupen år 2014. Under årens lopp har regler, poängräkning och klasser förädlats. År 2020 kommer sjunde cupen i ordningen att drivas av ett antal eldsjälar som går att kontakta via Facebook-gruppen:
Rc Crawling Mellansverige.

www.facebook.com/groups/208661322615406/